Selvitys yritysvastuulaista – häämöttääkö laki?

Kirjoittaja

Lainsäädännön tarkoitus on luoda pelisääntöjä ihmisten ja organisaatioiden toiminnalle. Nykyistä vahvempia pelisääntöjä haetaan nyt yritysvastuun saralla. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)  julkaisi kesäkuussa tilintarkastusyhteisö ja liikkeenjohdon konsulttiyritys EY:ltä tilaamansa oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista, jota on ehdotettu säädettäväksi Suomessakin. Selvityksestä on avattu laaja lausuntokierros, joka päättyy syyskuun lopussa.  Seuraavassa joitain selvityksen ja yleisesti vahvistuvan yritysvastuusääntelyn herättämiä ajatuksiamme.

Lähtölaukaus #ykkösketjuun-kampanjasta

Yritysvastuulain oikeudellisen selvityksen taustalla on syksyllä 2018 käynnistetty #ykkösketjuun-kampanja, jossa joukko suomalaisia järjestöjä ja yrityksiä peräänkuulutti Suomeen kansallista yritysvastuulakia. Kampanjassa nostettiin esiin huoli suomalaisten yritysten toiminnan linkittymisestä valtioihin, joissa ihmisoikeuksia turvaava lainsäädäntö on heikkoa. Kampanjan tavoitteet huomioitiin Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa kirjauksin selvittää  yritysvastuulain säätämismahdollisuuksia. Esimerkkejäkin kansallisista laeista on jo olemassa muun muassa Ranskasta ja Hollannista. Pohdimme #ykkösketjuun-kampanjan näkökantoja  parisen vuotta sitten.

Oikeudellisen selvityksen anti

EY:n tekemä selvitys sisältää paljon tietoa esimerkiksi muissa maissa jo säädetyistä kansallisista yritysvastuuleista ja kotimaisesta sääntelystä. Tämän tiedon koonti itsessään on arvokasta ja jo sillä kotimainen keskustelu yritysvastuulaista ottaa isoja askelia eteenpäin.  Jäimme kuitenkin kaipaamaan esimerkiksi  vahvempaa kansainvälisen oikeuden ulottuvuutta. Yksi keskeinen kysymys on se, millaisia reunaehtoja kansainvälinen oikeus asettaa sille, miten Suomen lainsäädännöllä voidaan säännellä toisen valtion alueella tapahtuvaa toimintaa. Selvityksen kansainväliseen oikeuteen liittyviä ihmisoikeuksia koskevat huomiot ja analyysit jäävät harmillisen ohuiksi ja näitä toivottavasti täsmennetään mahdollisessa jatkovalmistelussa.  

Yritysvastuulain jatkovalmistelussa mahdollista lakia on hyvä pohtia vielä täsmällisemmin Suomen oikeusjärjestelmän rakenteista ja mahdollisuuksista käsin, eli miten kansainvälisissä linjauksissa täsmennettyjä yritysvastuuodotuksia voitaisiin tehokkaimmin toteuttaa suomalaisessa oikeudellisessa toimintaympäristössä. Selvityksessä keskitytään Suomen ulkopuolelle ulottuviin yritysten toimitus/arvoketjuihin liittyviä vastuukysymyksiä. Kuitenkin on tärkeää katsoa myös lähelle. Suomessakin olevassa yritystoiminnassa ja hankinnassa on merkittäviä ihmisoikeusongelmia joillain toimialoilla. Esimerkiksi  rakennus-, ravintola-, siivous- ja marjanpoiminta-aloilla on todettu jopa pakkotyötä ja ihmiskauppaa. Elokuussa julkistettiin TEMin selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä Suomessa, joka paljasti vakavia ongelmia ja lainsäädäntöpuutteita Suomessa.

Toimivan lainsäädännön edellytyksiä

Uudet lakiin perustuvat velvoitteet herättävät usein vastarintaa, mutta vastuullisesti toimiville yrityksille uusi sääntely on harvoin ongelma. Se, mistä haasteita ja soraääniä tulee, on sääntelyn laatu. Lainsäädännön tulee olla selkeää, ennakoitavaa ja velvoitteiden kohtuudella toteutettavissa. 

Mahdollisen yritysvastuulain valmistelussa on täsmennettävä erityisesti seuraavia kysymyksiä:

  • Soveltuuko laki kaikkiin yrityksiin vai vain joihinkin, esim. suuriin yrityksiin?
  • Millaisia toimia yrityksiltä edellytetään? 
  • Miten lain noudattamista valvotaan? 
  • Asetetaanko sanktioita? 
  • Voisiko lakiin sisällyttää innovatiivisia kannustimia vaihtoehtona ankarille sanktioille?

Hyvä yritysvastuulaki hyödyttää kaikkia

Päätös siitä, ryhdytäänkö Suomessa valmistelemaan kansallista yritysvastuulakia tehdään oikeudellista selvitystä koskevan lausuntokierroksen jälkeen. Omasta kristallipallostamme näemme, että jollain aikataululla Suomessakin säädetään yritysvastuulaki. Kun laki valmistellaan asiantuntevasti sekä  eri sidosryhmiä laajasti kuullen ja eri intressejä yhteensovittaen, saadaan kaikkia,  myös suomalaisia yrityksiä hyödyttävä laki. Yritysvastuuseen kannustava vahva ja selkeä lainsäädäntöympäristö antaa suomalaisille yrityksille hyvän pohjan menestyä myös kansainvälisessä kilpailussa.

Anne ja Merja


Ps. Yritysvastuulaki puhuttaa myös vastaperustetussa Yritysvastuuoikeuden yhdistyksessä. Molemmat kirjoittajat ovat uuden yhdistyksen perustajajäseniä ja hallituksen jäseniä. Tutustu yhdistykseen tarkemmin täällä.

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *