Luonnon monimuotoisuus takaa liiketoiminnan jatkumisen

Kirjoittaja

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Lisäksi julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain oikeudet ja velvollisuudet linkittyvät lähtökohtaisesti yksilöihin ja julkiseen valtaan, mutta entäpä yritykset? Ympäristövastuullisen yrityksen on otettava luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin suojelu vakavasti.

Miksi luonnon monimuotoisuutta pitää suojella?

Ympäröivä luontomme tuottaa ekosysteemipalveluja ja ylläpitää luontopääomaa, joista elämämme maapallolla on kiinni. Luontopääoma käsittää luonnonvarat eli kiviaineksen, maaperän, ilman, veden ja kaiken planeetallamme elävän. Ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi kasvien yhteyttäminen eli fotosynteesi, hyönteisten pölytys, ravinteiden ja hiilen kierto sekä maaperän muodostus. Luonnon eri prosessit tuottavat meille puhdasta ilmaa hengitettäväksi, vettä juotavaksi ja ravintoa syötäväksi. Ilman luonnon ekosysteemejä ja niiden tarjoamia ekosysteemipalveluja meitä ei olisi.

Kun ihmisen toiminnot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen, ovat nämä elämää ylläpitävät ekosysteemipalvelut vaarassa. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden kurittamien mehiläisten väheneminen saattaa uhata jo ruoantuotantoa, koska joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmannes maailman ravinnon tuotannosta on mehiläisten pölytyksen varassa.

Biologisten resurssien liikakäyttö, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos, taudit ja vieraslajien leviäminen langettavat myös synkän varjonsa ekosysteemeille. Maailmalla julkaistaankin raportteja, joissa ilmaistaan syvää huolta planeettamme ekosysteemien tilasta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lajit häviävät niin kovaa vauhtia, että puhutaan kuudennesta sukupuuttoaallosta.

Miksi luonnon monimuotoisuus vähenee?

Suurin syy monimuotoisuuden vähenemiselle on lajien elinympäristöjen väheneminen ja pirstaloituminen maankäytön muutosten takia. Erityisesti tehomaatalouden käyttöön raivataan maata, jolla viljellään vain pientä joukkoa kasveja. Esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tuoreen raportin mukaan maailman ruokajärjestelmä on yhä pienemmän kasvijoukon varassa: vain yhdeksän kasvilajia tuottaa suurimman osan ruokasadoista. Monimuotoisuuden köyhtyminen yhdistettynä yksipuoliseen ruoantuotantoon on vaarallinen yhdistelmä ruokaturvalle silloin, jos katastrofi iskee – etenkin, kun maailman väestö kasvaa jatkuvasti.

Entäs liiketoiminta?

Kaikki liiketoiminta perustuu enemmän tai vähemmän ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen ja yritykset ovat siten alttiita näiden palveluiden heikentymiselle. Liiketoimintaan tarvitaan maata, raaka-aineita, vettä ja energiaa. Erityisesti metsätalous, elintarviketeollisuus, tekstiiliala (luonnonkuidut) ja ekoturismi nojaavat suoraan ekosysteemipalveluihin. Maailman metsistä, pelloilta, maaperästä ja vesistöistä korjataan raaka-aineita ja ruokaa, jotta me ihmiset voimme asua, syödä, elää ja liikkua. Myös uudet mahdollisuudet odottavat löytäjäänsä: esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuus tulevat varmasti kehittämään jälleen uusia tuotteita perustuen aineisiin ja yhdisteisiin, joita terveet ekosysteemipalvelut tuottavat.

Miten aloittaa monimuotoisuuden suojelu?

Yrityksissä, joissa ei ole vielä pohdittu oman liiketoiminnan ja luonnon monimuotoisuuden suhdetta, tulisikin herätä suojelemaan ekosysteemejä. Yritysten johdon pitäisi kysyä itseltään:

  • Millaisia vaikutuksia liiketoimintamme aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle? Katse on kohdistettava omien välittömien toimintojen lisäksi tuotantoketjuun sekä tuotteiden ja palveluiden jakeluun, käyttöön ja loppusijoitukseen/uudelleenkäyttöön.
  • Millaisia riippuvuussuhteita liiketoiminnallamme on ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen?
  • Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia yllä oleviin vaikutuksiin ja riippuvuussuhteisiin liittyy?

Monimuotoisuuden ylläpito ei kestä vapaamatkustajia. Jokaisen liiketoiminnan tulevaisuudesta huolehtivan yritysjohtajan kannattaa ottaa luonnon monimuotoisuus ja sen suojelu vakavasti. Pitkälle edennyt biodiversiteetin mureneminen voi aiheuttaa arvaamattomia seurauksia myös liiketoiminnalle.

– Hanna

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *