resilienssi-vastuullisuus-yritysvastuu

Yritysvastuu vahvistaa resilienssiä

Kirjoittaja

Yritykset ovat viime kuukausina olleet ennennäkemättömän myrskyn silmässä. Monessa yrityksessä meneillään on koronakriisin mukanaan tuoma eloonjäämiskamppailu. Silloin tarvitaan resilienssiä, suomeksi sanottuna sietokykyä tai muutosjoustavuutta. Yritysvastuu tukee yrityksen organisaation resilienssiä, kuten esimerkiksi maailman suurin varainhoitajayhtiö Blackrock toteaa.

Resilienssi tarkoittaa sitä, miten yritys selviää odottamattomista kriiseistä ja ongelmista. Resilientti yritys pystyy reagoimaan onnistuneesti kaikenlaisiin häiriöihin ja jopa menestymään niistä huolimatta. Se nousee kriisistä entistä vahvempana.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous lisäävät resilienssiä

Siirtyminen kiertotalouteen tarkoittaa muun muassa enemmän kierrätettyjä tuotantopanoksia ja vähemmän alkuperäistä materiaalia, mikä vähentää epävarmuutta ja lisää joustavuutta. Toimitusketjun häiriöiden uhka on lievennetty, kun esimerkiksi raaka-aineiden kulutukseen liittyvät louhinta ja kuljetus on minimoitu tai poistettu kokonaan. Kiertotalouden lähestymistavat vaativat ylipäätään usein lähestymistapoja, jotka lisäävät valmistusprosessien joustavuutta ja toimitusketjujen monimuotoisuutta. Vähemmän energiaa ja materiaalipanoksia tarvitseva yritys on hankinnaltaan sietokykyisempi kuin energia- ja materiaali-intensiivinen kilpakumppaninsa.

Diversiteetti auttaa ongelmanratkaisussa

Moninaisilla organisaatioilla eli organisaatioilla, joissa työskentelee ihmisiä monista eri ryhmistä ja taustoista on parempi kannattavuus ja luovuus, vankempi hallinnointi ja parempi ongelmanratkaisukyky. Moninaisuus parantaa erityisesti kriittisten muutosten ja signaalien havaitsemista ja tunnistamista ja siten tulevien tapahtumien ennakointia ja niihin varautumista.

Samalla tavalla moninaisuus edesauttaa organisaation kykyä tarkastella haastavia tilanteita ja oppia niistä ja siten edistää sopeutumiskykyä. Kun kriisi iskee, näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia on erilaisia.

Pelkkä moninaisuus ei kuitenkaan ole avain onneen. Moninaisuutta arvostava, avoin ja inklusiivinen organisaatiokulttuuri vasta mahdollistaa sen täydet hyödyt organisaatiolle. Selvää tietysti on, että työntekijätkin voivat hyvin tällaisessa työympäristössä.

Hyvää johtamista tarvitaan

Poikkeustila on aina oppimisen paikka. Omaa toimintaa kannattaa arvioida kriittisesti ja korjata toimintaa niin, jotta samat virheet eivät toistu. Kriisi on yritysjohdolle mahdollisuus vahvistaa myös vastuullista henkilöjohtamista ja tehdä työyhteisöstä ja yrityskulttuurista entistä vahvempia.

Sietokykyiset yritykset mukautuvat haastaviin aikoihin ennakoimalla onnistuneesti häiriöitä ja muutoksia sekä tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne luovat ja ylläpitävät vahvoja suhteita sidosryhmiin kuten asiakkaisiin sekä suunnittelevat sietokykyisiä tuotteita ja prosesseja. Tähän kaikkeen auttaa myös hyvin johdettu, saumattomasti yrityksen liiketoimintastrategiaan nivottu yritysvastuu.

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *