Yritysvastuu on asiantuntijuutta ja asennetta

Kirjoittaja

Yritysvastuun merkitys ja samalla sekä asiantuntijuuden tarve että tarjonta kasvavat nyt kohisten. Tarjolla on kaikenlaista ja monentasoista osaamista. Yritysvastuun osaamista kannattaa hankkia harkiten riittävä asiantuntemus varmistaen. Asiantuntemusta kannattaa myös etsiä läheltä.

Yritysvastuun asiantuntijuuden tarve syntyy 

Yritysvastuu on noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi erityisesti tutkimuksen ja kansalaisjärjestöjen, myös hallinnon toimijoiden vauhdittamana. Yritysvastuun osa-alueista ympäristövastuu alkoi täsmentyä ensimmäisenä, kun yrityksille asetettiin vesien- ja ilmansuojeluun liittyviä vaatimuksia. Yrityksiin alettiin rekrytoida asiantuntijoita esimerkiksi ympäristöpäällikön tai ympäristö- ja laatupäällikön tehtäviin. 

Yrityksen sosiaalisen vastuun kysymykset ovat konkretisoituneet ympäristövastuun jälkeen. Osa-alueen perustana olevan ihmisoikeusvastuun vauhdittajana ovat olleet erityisesti YK:ssa vuonna 2011 hyväksytyt yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Periaatteiden kansainvälisen valmisteluprosessin aikana Suomessa toteutettiin ulkoministeriön aloitteesta ensimmäinen selvitys ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa ja tilasta suomalaisissa yrityksissä (Merja Pentikäinen: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, 2009).

Yritysvastuun kolmesta osa-alueesta taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto (governance) on alkanut täsmentyä vasta viime vuosina. Kysymykset ovat myös laajentuneet pelkästä taloudellista kannattavuudesta yrityksen varallisuuteen ja vallankäyttöön liittyviin teemoihin, mukaan lukien datan vastuullisuus ja verojen maksu. Erityisesti finanssialan aktivoituminen on vauhdittanut taloudellisen vastuun teemoja, myös lanseerannut ESG-viitekehyksen yritysvastuun alueelle.

Laaja-alaisen asiantuntijuuden tarve kasvaa 

Yritysten tarpeet ovat erilaisia, ja tarvetta on sekä yritysvastuun generalisteille että erityisosaajille. Yrityksen vastuullisuusjohtaja on generalisti, joka ymmärtää tarpeeksi liiketoiminnasta ja kustakin yritysvastuun osa-alueesta sisäistääkseen yrityksen tarpeet. Tarvittava syvällinen osaaminen hankitaan joko rekrytoimalla tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun hallinta vaatii osa-alueisiin liittyvien kysymysten erityisasiantuntemusta. Yhteen osa-alueeseen vihkiytynyt asiantuntija ei yleensä ole mestari toisen osa-alueen kysymyksissä. Sosiaaliseen vastuuseen yleisesti erikoistunut asiantuntijakaan ei välttämättä hallitse ihmisoikeusvastuuta, jossa tarvitaan oikeusnormien ja -järjestelmien ymmärrystä. 

Laaja-alaisen yritysvastuun ymmärtäminen ja johtaminen edellyttää eritaustaisten sisältöosaajien ja käytännön osaajien yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan kokonaisuuksien ymmärtämistä. Jos “isoa kuvaa” ei hahmoteta ja erilaisia vaikutuksia osata arvioida, yksittäinen hyvää tarkoittava toimenpide kuten liikkumisen sähköistäminen voi aiheuttaa haittaa toisaalla

Yritysvastuun haastavuutta lisää se, että sitä tulee arvioida läpi arvoketjun, jolloin eri osa-alueisiin liittyvät kysymykset näyttäytyvät usein erilaisina esimerkiksi toimitusketjun alkupäässä kuin yrityksen omassa ydinliiketoiminnassa. Yritysvastuu on myös asennetta, halua edelläkävijyyteen ja osaavaa viestintää.

Vastuullinen yritys kehittää jatkuvasti omaa sisäistä osaamistaan. Yritysjohto osoittaa näkyvästi sitoutumisensa vastuullisuuteen ja varmistaa sen integroitumisen liiketoiminnan ytimiin. Vastuullisuus kuuluu yrityksen jokaisen funktion ja työntekijän työpöydälle. Vastuullisuusjohtajan ja hänen tiiminsä rooli on nähdä kehityskohdat sekä koordinoida ja sparrata yrityksen vastuullisuustyötä. Tärkeää on myös noteerata omassa yrityksessä jo oleva osaaminen.

Mistä tunnistaa asiantuntijan?

Mediajulkisuus ei tee henkilöstä alansa parasta asiantuntijaa. Ne, jotka ajattelevat, että asiantuntemusta löytyy lähinnä ulkomailta, eivät puolestaan tunnista Suomessa olevaa kansainvälisen tason osaamista.  

Asiantuntijuuteen on monia polkuja. Asiantuntijuus voi perustua muodolliseen koulutukseen (pätevyys relevantilta alalta), tutkijataustaan ja työkokemukseen (urapolku), mutta myös elämänkokemukseen (kokemusasiantuntijuus) ja henkilökohtaiseen kiinnostukseen (innostus ja pitkäaikainen perehtyminen asioihin).

Samaan tapaan kuin yritys ei omassa vastuullisuustyössään ole koskaan ”valmis” toimintaympäristöjen jatkuvasti muuttuessa, asiantuntijakaan ei ole koskaan täysin oppinut. Hyvällä vastuullisuusasiantuntijalla on vahvan osaamispohjan lisäksi jatkuva nälkä kehittää osaamistaan. Hyvä asiantuntija tunnistaa yritysvastuun haastavan kentän, nostaa rohkeasti esiin kipupisteitä ja uskaltaa myös sanoa ”en tiedä” kysymyksiin, joita hän omalla asiantuntemuksellaan ei yksin voi hallita.

Mika & Merja 

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *