Yritysvastuu liiketoiminnan menestystekijänä

Kirjoittaja

Bisnesajattelussa on tapahtunut viime vuosina merkittävä käänne. Kun vielä takavuosina vastuullisuus nähtiin yrityksissä yleisesti lähinnä ylimääräisenä harjoituksena ja kustannuseränä, nykyisin se käsitetään yhä useammissa yrityksissä olennaisena osana yritystoimintaa. Yritysvastuun positiiviset tulosvaikutukset ovat tulleet näkyviksi.

Yrityksen vastuullisuuden ja taloudellisen tuloksen välisestä yhteydestä on koko ajan enemmän vankkaa akateemista ja puolueetonta tutkimusnäyttöä. Yritysvastuulla saavutetaan monia muitakin hyötyjä, jotka ovat osa menestystarinaa.

Yritysvastuu ja taloudellinen menestys

Yksi esimerkki yritysvastuun ja taloudellisen menestyksen välisestä suhteesta on Oxfordin yliopiston ja omaisuudenhoitoyhtiö Arabesquen yhteistyössä vuonna 2015 julkaisema  laaja selvitys. Selvitys koski rahoitustoimialaa ja siihen käytiin läpi yli 200 erilaista lähdettä, mukaan lukien akateemisia tutkimuksia. Keskeisiä tuloksia olivat seuraavat:

 • 90 % tutkimuksista osoitti, että kestävyyden huomioiminen alentaa pääoman hintaa (“sound sustainability standards lower the cost of capital of companies”)
 • 88 % tutkimuksista osoitti, että oikeilla ESG (economic, social & governance)-käytännöillä vahvistetaan yritysten toimintaa (“solid ESG practices result in better operational performance of firms”)
 • 80 % tutkimuksista osoitti, että hyvät vastuullisuuskäytännöt vaikuttavat positiivisesti yhtiön osakkeen arvoon (“stock price performance of companies is positively influenced by good sustainability practices”).

Laaja otanta tutkimuksia ja korkeat prosenttiluvut kertovat selkeästi, että yritysvastuu kannattaa taloudellisesti.  

Yritysvastuun monet hyödyt

Yritysvastuun panostuksilla  on osoitettu olevan erilaisia positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan. Lista koostuu muun muassa seuraavanlaisista hyödyistä:

 • parantaa riskienhallintaa
 • lisää uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia
 • tuo kustannussäästöjä
 • kasvattaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista
 • lisää asiakastyytyväisyyttä
 • nostaa sijoittajien kiinnostusta
 • mahdollistaa edullisemman rahoituksen
 • antaa yleisen yhteiskunnallisen hyväksynnän toiminnalle (“social licence to operate”).

Mainituilla hyödyillä on sekä suoria että epäsuoria positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kun kustannussäästö-tyyppiset vaikutukset näkyvät suoremmin viivan alla, työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvaminen vaikuttaa välillisesti.

Kaikki ymmärtänevät, miten työtehoon ja motivaatioon vaikuttaa esimerkiksi se, että työpaikalla ei ole epäasiallista kohtelua tai syrjintää, vaan ihmisiä arvostava ja kannustava ilmapiiri. Työn tuottavuus kasvaa työmotivaation kanssa. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyksistä on tehty kiinnostavaa kotimaistakin tutkimusta.

Yritystoiminnan muuttuneet odotukset

Kehityksen taustalla ovat muuttuneet odotukset yritystoimintaa kohtaan. Enää ei riitä, että yrityksessä mietitään vain omistajien tuotto-odotuksia, vaan yrityksen odotetaan tuottavan arvoa laajemmin sen erilaisille sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Yhdysvaltalaiset tutkijat Michael Porter ja Mark Kramer ovat luoneet käsitteen yhteisen arvon luonnista –  ”creating shared value”. Tutkijoiden mukaan yritystoiminta voi tuottaa taloudellista tulosta, kun yritys tunnistaa  yhteiskunnallisia ongelmia ja kehittää keinoja ja tuotteita ratkaisemaan niitä.

Yritysvastuu on täällä ja nyt. Puhumme tässä postauksessa esiin nostetuista asioista tänään 16.1.2019 viestintätoimisto Akvamariini Porter Novellin kanssa yhteistyössä järjestämässämme vastuullisuustilaisuudessa. Ensi viikon postauksessa tiivistämme tilaisuuden muita keskeisiä teemoja.

Merja, Anne ja Hanna

Lähteitä:

Michael E. Porter & Mark R. Kramer: “Creating shared value”, Harvard Business Review, January-February 2011.

Tensie Whelan & Carly Fink: “The Comprehensive Business Case for Sustainability”, Harvard Business Review, October 21, 2016.

University of Oxford & Arabesque Partners: From the Stockholder to the Stakeholder. How Sustainability Can Drive Financial Outperformance, March 2015.

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *