Yritysvastuu ja compliance – hyödylliset yhdessä

Kirjoittaja

Viimeisen vuoden aikana olen löytänyt itseni keskusteluista, joissa pohditaan ääneen compliance- ja yritysvastuufunktioiden roolia organisaatiossa. Havaintoni on se, että nämä funktiot ovat organisaatiossa hieman erillään toisistaan, vaikka niillä on selkeä yhteinen liittymäpinta vastuulliseen liiketoimintaan. Yhteisiä tanssiaskeleita siis tarvitaan, mutta ensin on hyvä ymmärtää kummankin funktion rooli.

Compliancen ytimessä lainsäädäntö ja sen noudattaminen

Compliance-funktion syntyyn on vaikuttanut tarve aiempaa tehokkaammin varmistaa sitovan lainsäädännön noudattaminen organisaatiossa. Lainsäädäntö on myös monimutkaistunut ja lainsäädännön rikkomisesta seuraavat sanktiot koventuneet. Tarvitsemme prosesseja ja järjestelmiä lainsäädännön noudattamiseen jo sen vuoksi, että myöhemmin voidaan osoittaa tehdyt toimenpiteet. Tässä olemme compliancen ytimessä. 

Yritysvastuu kuulolla sidosryhmien odotuksista

Maailmasta on tullut avoimempi. Kuluttajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien tarkat silmät kiinnittyvät siihen, mitä yrityksissä tehdään. Sidosryhmille ei usein riitä se, että lainsäädäntöä noudatetaan. Yrityksiltä odotetaan aktiivisia, lainsäädännön vaatimusten ylittäviä toimenpiteitä ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Maali myös näiden odotusten suhteen liikkuu koko ajan. Yritysvastuupäällikön tontilla onkin koordinoida vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuutta, kun mennään lainsäädännön rajapinnan yli.  

It takes two to tango…

Organisaatioissa tarvitaan sekä compliancea että yritysvastuuta. Myös näiden yhteistyölle on selkeä tilaus. Compliance varmistaa lainsäädännön noudattamisen, mikä on perusta onnistuneelle yritysvastuutyölle. Yritysvastuu puolestaan kuuntelee sidosryhmien odotuksia yritystoiminnalle. Tämän jälkeen organisaatio rakentaa omat pelisäännöt ja toimintamallit. 

Vastaavasti yritysvastuulta puuttuu vankka perusta, jos se jättää huomiotta organisaatiota sitovan lainsäädännön. Hyvin tyypillistä on myös luottaa siihen, että organisaatiossa lainsäädännön noudattaminen olisi automaattista ja sisäänrakennettua. Näin ei ole jo siitä yksinkertaisesta syystä, että ajantasaisen lainsäädännön selvittäminen ja sen käytännön vaikutusten arviointi on yllättävänkin työlästä.

Code of conduct yhteistyössä

Jos compliancen ja yritysvastuun välillä ei ole muodostunut yhteistyökäytäntöjä, niin suosittelen lämpimästi vaikka yhteisiä aamukahveja. Yksi käytännön yhteistyön muoto näiden funktioiden välillä on organisaation eettisten periaatteiden (code of conduct) rakentaminen ja jalkauttaminen. Code of conduct nimittäin koostuu sekä organisaatiota sitovasta lainsäädännöstä että sen ylittävästä itsesääntelystä, jossa keskiössä on toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

Katsaus kristallipalloon

Tulevaisuudessa compliancen ja yritysvastuun yhteistyö korostuu entisestään, ehkä johtaen jopa funktioiden fuusioon? Yksi selkeä syy näiden funktioiden lähentymiseen on sitovan sääntelyn lisääntyminen yritysvastuun kysymyksissä, mistä esimerkkinä Suomessakin selvityksessä olevan yritysvastuulain säätäminen. Näen yhteistyön näiden kahden funktion välillä hyödyllisenä – mitä mieltä sinä olet? 

Anne

Kolme vinkkiä compliancen ja yritysvastuun yhteistyöhön:

  • Jos olet compliance officer, kutsu yritysvastuusta vastaava henkilö lounaalle kanssasi (ja toisin päin).
  • Jos olet yritysvastuusta vastaava henkilö, osallistu compliance-tilaisuuteen tai koulutukseen (ja tämäkin toimii myös toiseen suuntaan).
  • Pitäkää yhteinen kokous tai järjestäkää organisaatiolle yhteinen koulutustilaisuus.
Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *