Vesivastuullisuus on yritysvastuuta

Kirjoittaja

Jopa kaksi kolmasosaa globaalista vedenkulutuksesta on yritysten kulutusta. Yritykset käyttävät tuotantoonsa valtaosan elämälle välttämättömästä vedestä. Juomakelpoisen makean veden saanti on tärkeä ihmisoikeuskysymys ja siitä ennustetaan tulevaisuuden konfliktien keskeistä juurisyytä. Tämä yhtälö tekee vesivastuullisuudesta merkittävän yritysvastuukysymyksen.

Suomalainen vesijalanjälki pitkälti ulkomailla

Suomalaisten yritysten tuotanto- ja arvoketjut ovat globaaleja, ja suomalaisten kulutuksen vesijalanjäljestä karkeasti noin puolet on ulkomailla. Suomalaisten kulutus ja suomalaisten yritysten tuotantoketjut nakertavat siis myös muun maailman niukkenevia vesivaroja.

Vaikka Suomen omat vesivarat ovat maailman runsaimpia, veden väheneminen ei ole tuntematonta meilläkään. Pohjavedet ovat olleet viime vuosina historiallisen alhaalla, ja kaivojen kuivuminen kesäisin on tavallista.

Vesi on liiketoimintariski ja vastuullisuusriski

Vesi aiheuttaa yritykselle riskin kahta kautta. Ilmastonmuutoksen myötä hupenevat vesivarat tarkoittavat runsaasti vettä käyttäville yrityksille raaka-aineen tai prosessiaineen niukkuutta ja nousevia hintoja. Esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuus sekä maatalous ovat suuria vedenkuluttajia. Puunjalostus- ja kaivosteollisuus tarvitsevat paljon vettä tuotantoprosesseihinsa.

Vedenkäyttö on yrityksille myös yritysvastuuriski: vastuullinen yritys tarkastelee vedenkäyttöään siitä näkökulmasta, onko se ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Tätä arviointia varten on kehitetty käsite vesivastuullisuus (corporate water stewardship), jonka avulla arvioidaan yrityksen vedenkäyttöä laajasti yrityksen tuotanto- ja arvoketjuissa. 

Suomeen maailman vesivastuullisimmat yritykset?

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 23.9.2019 vesivastuullisuuden tiekartan, jossa asetetaan tavoite, jonka mukaan suomalaiset yritykset olisivat maailman vesivastuullisimpia vuonna 2030. Yritysten tueksi suomalaiset tutkimuslaitokset, ministeriöt ja WWF Suomi ovat lanseeranneet vesivastuusitoumuksen, jota yritykset voivat hyödyntää omassa vastuullisuustyössään. Sitoumus on kannustava viitekehys yrityksille kestävän vedenkäytön arviointiin tuotannossa ja arvoketjuissa. Se haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden vedenkäytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää vedenkäytön hallintaa.

Vesivastuullisuuden merkitys nousee

Vesivastuullisuuden merkitys tulee vahvistumaan tulevaisuudessa. Vesivastuullisuuden tiekartan lisäksi kestävän kehityksen tavoite SDG6 Clean water and sanitation suuntaa jo osaltaan yhteiskunnan ja yritysten huomiota veteen ja sen saatavuuteen myös Suomessa. Kestävän kehityksen tavoitteet nousevat yhä enemmän esiin niin yritysten johtamisessa kuin viestinnässä.

Suomalaisten yritysten on syytä olla etunojassa tähän vastuullisuuhaasteeseen vastaamisessa. Se tarkoittaa minimissään sen varmistamista, että yrityksen oma toiminta on vesivastuullista – esimerkiksi pitäisi olla selvillä tuotteidensa ja palveluidensa vesijalanjäljistä. Myös mahdollisuuksia on runsaasti. Yrityksillä, joilla on vesivastuullisuutta edistävää osaamista ja tuotteita, on merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla.

Yritysten olisi nyt viisasta valmistautua kertomaan luotettavasti toimintaansa liittyvän vedenkäytön tehokkuudesta ja vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Ennen pitkää sidosryhmät, niin kuluttajat kuin sijoittajatkin, alkavat tätä kysellä.

– Hanna & Merja

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *