Vastuullisuustarkastus kuuluu yrityskauppaan

Kirjoittaja

Toissa viikolla kirjoitimme siitä, että vastuullisuus voi olla avain kasvuun pk-yritykselle. Vastuullisuuden sivuuttaminen tai laiminlyöminen toiminnassa voi tulla esteeksi yrityskaupalle, jolloin esimerkiksi pk-yritykselle elintärkeät kasvun mahdollisuudet voivat mennä sivu suun.

Mikä on vastuullisuustarkastus?

Ostajan kannattaa kartoittaa kohdeyrityksen vastuullisuutta ennen kauppaa tehtävällä vastuullisuustarkastuksella, joka on osa kokonaisvaltaista ostokohteen tarkastusta (niin sanottu due diligence -tarkastus). Tyypillisesti tarkastus tehdään yrityskauppatilanteissa ostokohteen talous- ja lakiasioista ja tarkastuksen suorittajina toimivat ulkopuoliset neuvonantajat. Nykyään tarkastus ulottuu yhä useammin myös vastuullisiin toimintatapoihin, sillä näihin voi yhtä lailla liittyä isoja riskejä ja mahdollisuuksia kohteen toiminnassa.

Vastuullisuustarkastuksessa voidaan käyttää samantyyppisiä menetelmiä kuin esimerkiksi lakiasioiden tarkastuksessa. Lopputuloksena on raportti, josta ostajalle selviävät kohteen riskit ja mahdollisuudet vastuullisuusnäkökulmasta. Vastuulliseksi itseään kutsuvan ostajan tulee varmistaa vähintäänkin, että kohde huolehtii lakisääteisistä velvoitteistaan. Huomiota on kiinnitettävä myös kohdeyrityksen arvoketjun vastuullisuusriskeihin.

Kuka tarkastaa?

Kun ostaja päättää toteuttaa vastuullisuustarkastuksen ostokohteesta, sen on hyvä kiinnittää huomiota sekä tarkastuksen tekijään että sen sisältöön ja menetelmiin. Kuten talous- ja lakiasioissa, myös vastuullisuustarkastuksen tekijänä tulisi olla aihepiirin ammattilainen. Yritysvastuun asiantuntija osaa ottaa tarkastuksessa huomioon vastuullisuuden kaikki osa-alueet, eikä tarkastus rajaudu pelkästään esimerkiksi ympäristökysymyksiin, vaikka se olisikin olennaisin alue kohdeyrityksen toiminnan näkökulmasta. Hyvä vastuullisuustarkastus kattaa kokonaisvaltaisesti sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun.

Mitä tarkastetaan?

Perinteisten yrityskauppatarkastusten pohjana on kohdeyrityksen tuottama dokumentaatio, jota täydennetään kohdeyrityksen johdon haastatteluilla. Vastuullisuustarkastuksessa noudatetaan samaa kaavaa, mutta painopiste on haastatteluissa dokumentaation sijaan. Asiantunteva tarkastaja osaa kysyä oikeat kysymykset selvittääkseen yritysvastuun todellisen tilan kohdeyrityksessä.

Vastuullisuuden osalta käytännön tekeminen on paperille kirjattua olennaisempaa, vaikka olemassaolevan vastuullisuusraportin ja sertifikaattien tulisikin antaa hyvä kuva kohteen nykytilasta. Vastuullisuustarkastusta voisikin verrata vaikkapa talon ostamiseen – piirustuksilla ei tee mitään, jos jo silmämääräisesti näkee, että talo on rakennettu piirustuksista poikkeavalla tavalla.

Miten tarkastetaan?

Koko due diligence -tarkastus tulee suorittaa vastuullisella tavalla. Hyvin toteutettuna tarkastus onkin vuoropuhelu, jossa osapuolet miettivät yhteisesti sopivat käytännöt ja aikataulun tiedonkeruuseen ja pitävät niistä kiinni. Näin varmistetaan kerätyn tiedon laatu ja molemmille osapuolille jää hyvä maku suuhun mahdollista integraatiovaihetta ajatellen. Tarkastuksessa tunnistetut kehityskohdat olisi suotavaa käydä kohteen kanssa läpi, tuli kauppoja tai ei.

Mitä hyötyä tarkastuksesta on?

Vastuullisuustarkastuksesta tehty raportti antaa kaupan osapuolille eväitä siihen, mitä kehityskohtia pitää parantaa riskien minimoimiseksi ja mitä käytäntöjä kannattaa jatkossa vahvistaa. Tärkeimmät havainnot nostetaan esiin kaupan neuvotteluissa ja varmistetaan, että niitä koskevat asiat tulevat myös kirjatuksi kauppasopimukseen. Näin osaltaan varmistetaan, että tarkastuksen löydökset pysyvät esillä myös kaupanteon jälkeen.

Hyvin suoritettuna vastuullisuustarkastus on hyödyllinen prosessi erityisesti ostajalle. Puutteet vastuullisuudessa, tai se ettei vastuullisuuden tuomaa lisäarvoa bisnekselle ole hyödynnetty yrityksessä, voi aiheuttaa riskejä liiketoiminnalle ja vaikuttaa paljonkin arvioituun kauppahintaan. Toisaalta ostaja voi löytää kohdeyritykseltä tavoittelun arvoista osaamista ja edelläkävijyyttä vastuullisuudessa. Yrityskaupan osana tehty vastuullisuustarkastus turvaa ostajan selustaa ja etuja.

Anne ja Anna

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *