Vastuullisuus liikkumisen murroksessa

Kirjoittaja

Kunnianhimoiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, erityisesti tavoiteltu hiilineutraalius, mullistavat yritysten toimintaa ja ihmisten elämää. Liikkuminen ja liikenteen teknologiat ovat isossa murroksessa. Polttomoottoreihin perustuva liikkuminen liikenteen valtavirtana on tulossa tiensä päähän. Yritysten logistiikkatoimintoja ja kuljetusalan liiketoimintamalleja pitää ajatella uusiksi. Meidän jokaisen on muutettava liikkumisemme tapoja. 

Sähköauto ei ratkaise haasteita

Sähköautoilun edistäminen on monissa maissa ja yrityksissä jo näkyvästi toimenpidelistalla. Sähkö voi minimoida kulkuvälineen käytön päästöjä, mutta se ei ole ratkaisu kestävyys- ja vastuullisuushaasteisiin, jotka liittyvät sekä ympäristöön että ihmisiin. Sähkön tuotannon ilmastovaikutukset riippuvat energianlähteistä. Akuissa käytettävien tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa on pullonkauloja ja toimitusverkostojen ja hankinnan riskien hallinta on haastavaa.  Akkumineraalien tuotantoa pyritään vauhdittamaan meillä Suomessa, mutta kansainvälisesti niiden hankintaan esimerkiksi Kongosta liittyy erittäin vakavia ihmisoikeusongelmia.

Sähköautojen latausmahdollisuuksien organisoinnissa on omat haasteensa ja sähköautojen paloturvallisuuteen liittyy erityisiä riskejä. Lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uutta tarjontaa vaihtoehtoisista ilmastoystävällisemmistä biopolttoaineista. Esimerkiksi Neste on tehnyt tässä kansainvälisesti näkyvää ja merkittävää tuotekehittelyä.

Parasta aikaa maailmantalouden perustoja ravisteleva koronavirus koskettaa sähköautojakin, kun pandemian arvioidaan hidastavan sähköautojen tuloa markkinoille.

Liikkumisen uudet muodot

Kestävyysyhtälöön ja autoalan liiketoimintamalleihin vaikuttavat yleisemmin myös yksityisautoilun järkevyys. Koko liikkumisen järjestelmä ja yksittäisen liikkujan omat toimintatavat tulisi asettaa suurennuslasin alle. Yksityisautojen käyttöaste on erittäin alhainen: yksityisauto seisoo Suomessa ilman käyttöä noin 95% ajasta. Autoilun kalleus ja akuutti tarve ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen on Sitran selvitysten mukaan  vähentänyt varsinkin nuoremman sukupolven kiinnostusta auton omistamiseen. Lisäksi kehitykseen vaikuttaa se, että etenkin suurkaupunkiympäristössä alkaa olla tarjolla auton käyttöä tehostavia uudenlaisia liikkumisvaihtoehtoja.

Suomessakin markkinoilla on jo pääkaupunkiseudulla monia yhteiskäyttö- ja jopa vertaisvuokrauspalveluita. Liikkumisen palveluita voi parhaimmillaan yhdistää joukkoliikenteen palveluihin (esim. Whim). Ajoneuvojen käyttöä tehostavat uudenlaiset palvelumallit tuottavat käyttäjille ja yhteiskunnalle monenlaisia etuja: paremman hyötysuhteen, uudemman teknologian, säännöllisen huollon ja helpomman käytöstä poistamisen. Haasteena on toistaiseksi palvelujen toimiva tuotteistaminen. Markkinoille kaivataan vielä asiakkaita – myös yritysasiakkaita – hyvin ja joustavasti palvelevia toimintamalleja, jotka tarjoaisivat järkevän liiketoimintamallin isojen kaupunkiseutujen ulkopuolellakin. Suomessa on Sitran rahoittamana testattu uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvaan asutuilla alueilla.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Kehittymässä olevien teknologioiden ja palvelumallien sekä älykkään liikkumisen (smart mobility) yhteisvaikutus voi tuoda liikkumisen mahdollisuuksiin ja tapoihin muutoksia, joita emme varmasti osaa vielä kuvitellakaan. Yritykset ja niiden uudet innovaatiot ovat merkittäviä muutoksen ajureita kohti kestävämpää liikkumista. Olennaista on, että kestävyys- ja vastuullisuusnäkökohdat ovat kaiken toiminnan ja uusien tuotteiden kehittämisen ytimessä. Kestäviä ja vastuullisia liikkumisen muotoja kehittäville yrityksille on valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Toivottavasti ympäristövastuullisesti toimivat ja ympäristövastuullisia tuotteita kehittävät yritykset näkevät myös sosiaalisen vastuun näkökohdat. Kun yrityksen toiminta ja tuotteet auttavat puhdistamaan ilmaa ja suojelemaan ympäristöä, ympäristön hyvinvoinnista riippuvainen ihminenkin voi paremmin. 

Mika ja Merja

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *