Vastuullisella yrityksellä on varaa kasvaa

Kirjoittaja

Ulkopuolisen sijoituksen saaminen on monille pienille ja keskisuurille yrityksille kasvun edellytys. Yhä useammin yrityksen vastuullisuus vaikuttaa sen mahdollisuuksiin houkutella sijoittajia ja näin myös kasvun vaatimaa pääomaa. Vastuullisuusriskit voivat panna kapuloita rattaisiin sekä oman että vieraan pääoman hankkimisessa.

Kun ulkopuolinen taho harkitsee sijoitusta yritykseen, se haluaa tietää, millaiseen toimintaan varat menevät. Sijoittajaa luonnollisesti kiinnostavat tuotto-odotukset, sillä vastuullisessakaan sijoittamisessa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä. Vastuullisuus nousee yhä useammin keskusteluihin sijoittajien ja kohdeyritysten välillä. Tuottovarmuuden lisäksi sijoituskohteen täytyy nykyisin pystyä perustelemaan, miten sen toiminta luo positiivisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja ympäristölle.  

Vastuullisuus on usein mukana sijoittamisessa jo ensi metreillä. Jos näyttää siltä, että sijoittajan arvot ja odotukset ovat kaukana sijoituksen kohteesta, voi mielenkiinto hiipua ja sijoitus jäädä saamatta. Jos ne ovat tarpeeksi lähellä toisiaan, kohteen tarkastelu ja neuvottelut voivat jatkua, mutta sijoittaja saattaa asettaa sijoituksen ehdoksi toiminnan kehittämisen ja vastuullisuusriskien minimoinnin. Jos yritysvastuuseen ei ole kohdeyrityksessä aiemmin kiinnitetty huomiota, voi petraamisen kanssa tulla kiire.

Parhaassa tilanteessa kohdeyritys tekee vastuullisuudellaan sijoittajaan vaikutuksen, jolloin arviota yhtiön arvosta voidaan perustellusti jopa nostaa. Tätä kautta kohdeyrityksen omat investoinnit toiminnan kehittämiseen vastuulliseen suuntaan tuovat sille konkreettista taloudellista hyötyä.

Pelkät puheet eivät riitä yhtiön arvon ja sijoitettavan pääoman kasvattamiseen, vaan vastuullisuudesta tarvitaan konkreettisia näyttöjä. Ne nousevat esiin sijoitusten huolellisuusarvioinnissa eli due diligence -prosessissa. Siinä sijoittaja neuvonantajineen tarkastelee kohdeyrityksen toimia taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Prosessin tuloksena sijoittajan tietoon tuodaan kohdeyrityksen vastuullisuusriskit ja kohdeyritys saa täsmäsuosituksia toimintansa vastuullisuuden kehittämiseen.

Sijoituksia koskevat pelisäännöt pätevät myös yrityskaupoissa. Myös niissä vastuullisuuteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi taannoisessa norjalais-suomalaisessa yrityskaupassa osapuolet kertoivat vastuullisten arvojen tuoneen yritykset yhteen. Ostava yritys voi jopa havitella ostettavan edelläkävijyyttä ja asiantuntemusta yritysvastuussa.

Sijoittajien kasvavat vaatimukset vastuullisuudelle koskevat yhä useammin myös pk-yrityksiä. Vastuullisuuden sivuuttaminen tai laiminlyöminen toiminnassa voikin tulla kriittiseksi esteeksi sijoituksen toteutumiselle ja elintärkeät kasvun mahdollisuudet mennä sivu suun. Siksi etenkin kasvua tavoittelevan pk-yrityksen kannattaa kunnostautua yritysvastuussa. Nykypäivänä yhä useammin vain vastuullisesti toimivilla yrityksillä on paitsi varaa, myös mahdollisuus ja oikeutus kasvaa.

Anna ja Anne

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *