Yritysvastuu, vastuullisuusraportointi, henkilöstö

Työntekijät – vastuullisuusraportoinnin unohdettu kohderyhmä

Kirjoittaja

Vastuullisuusraportointia suunnitellaan usein asiakkaiden, rahoittajien, sijoittajien tai muiden yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Kuitenkin myös yrityksen omat työntekijät – niin nykyiset kuin tulevatkin – ovat raportoinnin tärkeä kohderyhmä, jota ei kannata unohtaa. Henkilöstölle suunnattu vastuullisuusraportointi ei vain vie itse vastuullisuustyötä eteenpäin, vaan myös vahvistaa yrityksessä yhteisöllisyyttä ja rakentaa työntekijöiden lojaliteettia työnantajaa kohtaan.

Lisäksi kun on nähty suuri vaiva kaiken tiedon keräämiseen yksien kansien väliin, kannattaa ottaa siitä irti kaikki hyöty myös organisaation sisällä. Moni ei ehkä osaa hakeutua tällaisen tiedon äärelle oma-aloitteisesti, mutta raportissa siihen törmätessään huomaa tiedon hyödyt omankin työn kannalta. Siksi johdon ja viestinnän on otettava aktiivinen rooli, jotta vastuullisuusraporttien alihyödyntäminen organisaatioissa jää historiaan.

Tiimien välinen yhteistyö korostuu

Ensimmäinen vastuullisuusraportti on iso ponnistus yrityksessä. Kun vastuullisuusvaikutusten ja sidosryhmien kannalta olennaisiin vastuullisuusnäkökohtiin pohjautuva sisältösuunnitelma on valmis, alkaa tiedon koostaminen sopivaan muotoon. Silloin korostuvat uudet yhteistyösuhteet eri tiimien kesken sekä uudet prosessit, joita tiedon koostamiseen tarvitaan. Se ei ehkä ole aluksi helppoa, mutta se on välttämätöntä, jotta yrityksen vastuullisuustyötä saadaan vietyä eteenpäin organisaatiossa. Tiimien välinen yhteistyö luo myös pohjan sille, että kaikki yrityksessä ymmärtävät samalla tavalla vastuullisuuden merkityksen organisaatiolle sekä sen, miten vastuullisuus käytännössä toteutuu yrityksen toiminnassa. Yhteinen ymmärrys puolestaan edistää itse vastuullisuustyötä.

Vastuullisuusraportti on työkalu eri funktioille

Vastuullisuusraportti on työkalu, joka taipuu moneksi eri osastoilla. Henkilöstöosasto voi käyttää sitä uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Myynnille se on hyvä opas, kun asiakkaat tiedustelevat yritysvastuusta. Viestintä ja markkinointi voivat poimia raportista teemoja sekä suunnitella kampanjoita ja sidosryhmäyhteistyötä sen pohjalta. Hankinta voi tuoda raportin kautta usein näkymätöntä työtään toimitusketjussa esiin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Kenelle tahansa työntekijälle vastuullisuusraportti on hakuteos, josta löytää vastaukset moneen yritysvastuun kysymykseen.

Raportointi kohtaa tulevaisuuden työntekijän

Yrityksen työntekijöitä ovat myös tulevaisuuden työntekijät. Vastuullisuusraportoinnilla tai ylipäätään vastuullisuusviestinnällä rakennetaan työnantajakuvaa, jonka merkitys on korostunut entisestään viime vuosina. Vastuullisuusraportissa ovat koottuna kaikki olennaisimmat näkökohdat, tavoitteet ja saavutukset vastuullisuuden eri osa-alueilta. Tulevat työntekijät voivat helposti raportista hakea ja löytää itselleen tärkeitä merkityksellisiä tekoja ja painotuksia, liittyivätpä ne sitten ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen, verosuunnitteluun tai mihin tahansa olennaiseen suureen tai pieneen yritysvastuun teemaan.

Erityisesti nuoremmat työmarkkinoille tulevat sukupolvet arvostavat sitä, että yrityksen missio ja arvot ovat linjassa heidän omiensa kanssa, ja että omalla työllä on suurempaa merkitystä kuin vain palkka tai hyvät työsuhde-edut. Vastuullisuusviestintä osana työnantajakuvaa voikin olla kilpailuvaltti rekrytoinnissa monilla eri aloilla, ei pelkästään tietotyöläisten parissa.

Vastuullisuusraportti rakentaa yhteisöllisyyttä

Raportin työstäminen on iso yhteinen ponnistus ja samalla se muistuttaa mieliin, mitä kaikkea yritys tekeekään yritysvastuun eteen. Kukapa ei haluaisi olla töissä yrityksessä, joka todistettavasti kohtelee työntekijöitään hyvin, kantaa vastuunsa ympäristöstä, tuottaa hyvää yhteiskunnalle ja vieläpä raportoi siitä säännöllisesti ja selkeästi?

PS. Mikäli mietit miten päästä alkuun raportoinnissa, katso havustelijoiden vinkit yritysvastuuraportoinnin käynnistämiseen täältä!

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *