Mitä yritys oikeasti tarvitsee? Pikaopas vastuullisuuspalveluiden hankintaan

Kirjoittaja

Kun yritys pyytää ulkopuolista vastuullisuusasiantuntijaa apuun, odotukset ja yrityksen lähtötilanne voivat olla ristiriidassa sen kanssa, mitä työllä tavoitellaan. Tämä voi aiheuttaa yritykselle ylimääräisiä kustannuksia ja jopa maineriskejä. Samalla oikeat tarpeet ja juurisyy vastuullisuushaasteille voivat olla muualla kuin luullaan. Kokosimme kysymyksiä, joita kannattaa pohtia, kun hankitaan apua yritysvastuun kehittämiseen.

Onko johto aidosti sitoutunut yritysvastuun kehittämiseen?

Yrityksen vastuullisuustyön toteuttaminen ja siitä hyötyminen on mahdotonta, jos johto ei ole sitoutunut asiaan. Jos johto ei ymmärrä työn arvoa tai sisältöä, vastuullisuus ei nivoudu strategiseen toimintaan ja resurssit muutokseen puuttuvat. Silloin asiantuntijan panoksen merkitys jää vähäiseksi eikä tuota toivottuja vaikutuksia. Tällöin turhautuvat kaikki, ei vähiten asiantuntija itse. Pelkkä uusi prosessi tai työkalu tuskin tepsii, jos vastuullisuutta ei ensin juurruteta yrityksen arvoihin ja kulttuuriin. 

Sitoutumisen lähtökohtana on määritellä, mitä vastuullisuus yritykselle tarkoittaa – hiilineutraalisuutta, työturvallisuutta, tietosuojaa, niitä kaikkia ja paljon muuta? – sekä miksi vastuullisuus on tärkeää kaupalliselle menestykselle nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuuden tulee pohjata juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin ja visioon siitä, miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää. 

Ovatko vastuullisuustyön kulmakivet paikoillaan? 

Yritys saattaa haluta lähteä tekemään innokkaasti monenlaisia vastuullisuustoimenpiteitä. Tämä on hyvä asia. Tulokset kuitenkin vaativat sitä, että ensin maltetaan järjestelmällisesti kerätä lähtötasotietoja ja tarkastella toiminnan vaikutuksia ja riskejä ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle koko arvoketjussa. Millaisiin asioihin vaikutamme ja voisimme vaikuttaa? Näin yrityksen tilannetta tai edellytyksiä vastuullisuustyölle ei tule ali- tai yliarvioitua. Toimenpiteet tulee integroida osaksi kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä ja jokapäiväistä tekemistä. Niille pitää myös asettaa tavoitteet, joita seurataan osana yrityksen arvon, suorituskyvyn ja tuloksen mittaamista.

Ilman näitä peruspalikoita on vaikeaa rakentaa mielekästä yritysvastuuohjelmaa, yksin tai yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Jo näihin ensiaskeleisiin voi pyytää apua. Sitä tai ohjelman laatimista ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Sparraajan täytyy pystyä perehtymään yrityksen toimintaan henkilöstön ja johdon tuella, jotta ohjelma huomioi varmasti yrityksen tarpeet.

Onko edellytyksiä viestiä  ja raportoida vastuullisuudesta? 

Edellä mainittujen vastuullisuustyön kulmakivien on oltava paikoillaan, jotta vastuullisuudesta voidaan viestiä ja raportoida. Huomioi sisällöissä aina se, mikä sidosryhmille on merkityksellistä ja kiinnostavaa kartoittamalla niiden odotuksia. 

Viestintä pohjaa aina tekoihin, joita puheiden on vastattava. Rakenna pienistä ja suurista teoista järkevä kokonaisuus esimerkiksi siitä, mitä kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisuustyö tukee ja mihin suuntaan työssä ollaan menossa. Kerro tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä, vaikka maali olisikin vielä kaukana – kunhan tavoitteiden tueksi on mietitty tekoja, kuten päästövähennystoimia kohti hiilineutraalisuutta tai toimitusketjun tarkastuksia kohti ihmisoikeuksien parempaa toteutumista. Kerro avoimesti paitsi edistyksestä, myös takapakeista. Lue lisävinkit viestintään täältä

Vastuullisuusraportti on oiva apuväline vastuullisuustyön johtamiseen sisäisesti sekä ulkoisten sidosryhmien tavoittamiseen. Raportointiin ryhdyttäessä on hyvä olla jo jonkin verran vastuullisuustyötä – ja sen mittaamista – takana, toki matalalla kynnyksellä. Laadukas raportti syntyy ydinliiketoimintojen, viestinnän, vastuullisuus- ja mahdollisesti myös talous- ja lakitiimien yhteistyöllä. Lue lisävinkit raportointiin täältä

Ulkopuolinen apu on mahdollisuus oppia

Kysymykset auttavat pohtimaan, millaista apua yritys tarvitsee ja mitä tulisi olla tehtynä vastuullisuustyön eri vaiheissa. Tämä edesauttaa ymmärrystä, mitä voidaan saavuttaa – ja millä ajalla ja kustannuksella. Ulkopuolinen apu voi auttaa yritystä näkemään oman vastuullisuustyön kipukohdat ja tärkeysjärjestyksen uusin silmin. Myös ulkopuolisella vastuullisuusasiantuntijalla on vastuu pyrkiä antamaan yritykselle käsitys siitä, mitä yritys tarvitsee ja mitä avulla voi saada aikaan. Yritys voi osaltaan helpottaa yhteistyötä suhtautumalla ehdotuksiin mahdollisuutena oppia. 

– Anna ja Hanna 

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *