Kartelli on vastuutonta liiketoimintaa

Kirjoittaja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkisti helmikuussa selvityksensä, jonka mukaan isännöintialalla on toiminut kilpailulainsäädännön vastainen kartelli. KKV toteaa tiedotteessaan, että kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä toiminnasta, jonka maksajina ovat viime kädessä taloyhtiöiden asukkaat. Asia on merkittävä, sillä isännöinti koskee noin 2,7 miljoonaa taloyhtiöissä asuvaa suomalaista. Kartelli on vastuutonta liiketoimintaa, joka vahingoittaa asiakkaita, markkinoita ja yhteiskuntaa.

Mikä on kartelli? 

Kilpailulainsäädännön tavoite on turvata se, että kilpailu markkinoilla toimii. Kielletyistä kilpailunrajoituksista säädellään keskeisesti kilpailulaissa. Lain tarkoituksena on “terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.” Aito kilpailu hyödyttää aina myös asiakkaita ja kuluttajia. 

Kartelli on yksi kielletyistä kilpailunrajoituksista. KKV kuvaa kartelleja seuraavasti:

“Kartellit ovat samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevien yritysten sopimuksia ja menettelyjä, joiden tarkoitus on rajoittaa kilpailua. Kartellit ovat luonteeltaan kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja niillä on huomattavia vahingollisia vaikutuksia niin kartellien asiakkaille, markkinoille kuin koko yhteiskunnalle.

Kartellissa samoilla markkinoilla toimivat yritykset sopivat keskenään esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden hinnoista, hinnankorotuksista tai markkinoiden taikka asiakkaiden jakamisesta. Kartellit rajoittavat tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja nostavat niiden hintoja yli markkinoiden kilpailullisen tason. Kartellin asiakkaille on lisäksi tarjolla vähemmän vaihtoehtoja.”

Kartellin seuraukset

Kuten edellä KKV:n kartellikuvauksessa todetaan, kartellilla on huomattavia vahingollisia vaikutuksia. Kartelli johtaa kilpailun vääristymiseen ja yleensä hintojen nousuun sekä asiakkaille tarjolla olevien vaihtoehtojen supistumiseen. KKV:n mukaan kartellin tavoitteena on saavuttaa liiketoiminnasta selvästi korkeampia voittoja kuin aidossa kilpailutilanteessa olisi mahdollista. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kartelli voi nostaa hintatasoa 20-40 % tai enemmänkin.

Suomessa KKV valvoo kilpailulainsäädännön noudattamista ja vie lähtökohtaisesti kaikki havaitsemansa kartellirikkomukset markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi. Näin on tehty myös isännöintialan kartellitapauksessa, jota KKV tutki yli kolme vuotta ja jossa KKV esittää kuudelle isännöintialan yritykselle ja Isännöintiliitolle yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja

Suomessa on määrätty seuraamusmaksuja kartelleista asfaltti- ja metsäalan yrityksille, ja useita kartelliepäilyjä on ollut ja on KKV:n tutkinnassa.

Kilpailulain mukaan kartelliin osallinen voi tietyin edellytyksin vapautua seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin tai saada maksusta alennusta tehdessään yhteistyötä KKV:n kanssa. Suomessa yhteistyö viranomaisten kanssa seuraamusten minimoimiseksi ei ole ollut luonteva osa toimintakulttuuria. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yrityksillä on selvästi halua tehdä yhteistyötä tutkinnassa välttääkseen pitkät oikeusprosessit ja osoittaakseen halunsa korjata tehdyt virheet.

Vastuullinen yritys toimii lain vaatimuksia paremmin

Liiketoiminnan päätöksentekoa ohjaavat luonnollisesti kaupalliset intressit. Liiketoiminnan oikeudelliset reunaehdot löytyvät kansallisesta lainsäädännöstä: kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla lakien noudattaminen. Teknisen lainsäädännön noudattamisen lisäksi on aina tärkeää katsoa lakien ensimmäisiä pykäliä, joissa määritellään lakien tarkoitus.

Tänä päivänä lainsäädännön noudattaminen ja kaupallisten intressien toteuttaminen eivät yksin riitä. Vastuullinen yritys minimoi yritystoiminnasta mahdollisesti syntyvät haitat ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle, vastaa yrityksen sidosryhmien odotuksiin ja tavoittelee myös mahdollisimman suuren positiivisen vaikuttavuuden aikaansaamista. 

Kartelli liittyy yrityksen taloudellisen vastuun kysymyksiin. Kartelliin osallistuminen tarkoittaa vastuullisuuden minimiä linjaavan lainsäädännön rikkomista. Jo kartelliepäily heittää varjon toimijan vastuullisuuden ja maineen, myös luottamuksen ylle. Vastuullinen yritys varmistaa, ettei se toimi tällä harmaalla alueella. 

Vastuullinen pärjää markkinoilla

Isännöintialan kartelliepäilystä tulemme vielä kuulemaan tuomioistuimen arvion. Pelkkä kartelliepäily on epäilyn kohteena oleville toimijoille, myös toimialalle, itsearvioinnin paikka. Kriisi on usein käännettävissä mahdollisuudeksi uudistua. Kriisiä voidaan hallita tekemällä aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa ja sitoutumalla selkeästi virheiden korjaamiseen. Tilanne voi parhaimmillaan johtaa alan toimintatapojen positiiviseen kehitykseen ja yritysvastuun vahvistumiseen. 

Markkinoilla pärjätään nyt ja tulevaisuudessa toimimalla vastuullisesti. Vastuullisuus on myös pitkäjänteisen osakkeenomistajan etujen mukaista.

Merja & Anne

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *