Yritysvastuuraportti: pakkopullaa vai parhaita käytäntöjä?

Kirjoittaja

Raportointi on yksi tapa viestiä yrityksen vastuullisuudesta. Yritysvastuuraportilla on virkansa vastuullisuustyön todentamisessa – kuitenkin vain, jos se kertoo oikeista asioista oikealla tavalla. Parhaita käytäntöjä voi ammentaa raportoinnistaan tunnustusta saaneilta yrityksiltä. Niitä yhdistää se, että yritysvastuusta on kerrottu olennainen, jolloin se näyttäytyy tiiviinä osana liiketoimintaa ja tukena yrityksen menestykselle.

Suomessa vastuullisuusraportoinnin edelläkävijöitä palkitaan vuosittain yritysvastuuverkosto FIBSin ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden järjestämässä kilpailussa. Tänä vuonna kokonaiskisan voiton pokkasi Nokia. Kärkikahinoihin, vaikkakaan eivät palkinnoille, ylsivät myös Elisa, Fortum, Metso Corporation, Tieto ja Valmet. Muissa kilpailusarjoissa menestyivät Stora Enso, K-ryhmä, Neste ja UPM-Kymmene. Vaikka kaikki ovat listautuneita yrityksiä, voi pienempikin toimija ottaa niiltä mallia seuraavissa asioissa ja päästä näin alkuun raportoinnissaan.

Ennen raportoinnin aloittamista
· Vastuullisuustyö ja sen painopisteet johtavat raportointia, ei toisin päin. Raportointia ei tehdä raportoinnin ilosta.
· Raportin tuottaminen on liiketoiminnan asiantuntijoiden, yritysvastuusta vastaavien ja viestinnän yhteinen projekti.
· Sidosryhmien huolenaiheet ja kiinnostuksen kohteet ovat selvillä, jotta niihin vastataan raportissa.

Kun tietoa kerätään
· Raporttiin sisällytetään vain olennaiset asiat, eli yrityksen toiminnan tärkeimmät taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Siinä kerrotaan, mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi.
· Esitetty tieto on luotettavaa, vertailukelpoista ja järjestelmällisesti kerätty. Sitä on useammalta vuodelta vertailtavuuden lisäämiseksi ja kehityskulkujen tunnistamiseksi. Datalla on selkeät laskentaperiaatteet.
· Raportoinnissa on hyödynnetty sopivaa viitekehystä. Yksinkertaisimmasta päästä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t). Yleisimmin käytetty on Global Reporting Initiative (GRI). Valinnassa huomioidaan, mitä viitekehystä kilpailijat käyttävät ja mikä sisältää yritykselle olennaisimpia mittareita. Viitekehystä voi soveltaa täysimääräisesti tai osittain.

Kun tiedot kerrotaan
· Raportin sisältö on jäsennelty hakuteoksen lailla napakasti ja selkeästi. Tiedot on helppo löytää ja kullekin kohderyhmälle suunnatut pääkohdat nousevat esiin. Sisältö on jaettu teemoittain tai asiakokonaisuuksien mukaan.
· Luvut ja proosa tukevat toisiaan. Mukana on esimerkkitapauksia konkreettisesta tekemisestä sekä tarinoita yrityksen elävästä elämästä ja ihmisistä.
· Raportti kertoo paitsi aikaansaannoksista ja tuloksista, myös haasteista ja tavoitteista. Se kuvaa, missä on menty metsään ja mitä siitä on opittu.

Kun raportti on valmis
· Raportista levitetään tietoa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.
· Siitä palastellaan sopivia osia, kuten tiivis yhteenveto, hyödynnettäväksi yrityksen muissa julkaisuissa ja sisältömarkkinoinnissa.
· Raportista kerätään palautetta sidosryhmiltä, jotta sitä voidaan kehittää.

Kehitys kohti kokonaisvaltaisuutta ja ketteryyttä
Edelläkävijöiden raportit antavat osviittaa siitä, mihin suuntaan vastuullisuusraportointi on kehittynyt ja kehittymässä. Arvoa annetaan kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, jossa huomioidaan kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Havainnollistavia esimerkkejä haetaan ydinliiketoiminnan ohella kauempaa arvoketjusta. Visuaalisuuteen panostetaan. Myös raportoinnin ulkoinen varmentaminen on yleistynyt. Lisäksi tietyt teemat, kuten ilmastonmuutos, verokysymykset ja ihmisoikeudet, korostuvat sisällöissä.

Teknisessä mielessä yritysvastuuraportti ponnistetaan useimmiten julki kerran vuodessa suht mittavana pdf-tiedostona. Jatkossa nähtäneen yhä enemmän ratkaisuja, joissa dataa päivitetään reaaliajassa digitaalisille alustoille. Näin tekemisestä voidaan viestiä yhä ketterämmin.

Nykyään vastuullisuusraportointiin käytetään aikaa ja rahaa – eikä pelkästään siksi, että kyseessä olisi lakisääteinen pakkopulla. Raportoinnista osataan monissa yrityksissä valjastaa edellä mainituin opein merkityksellinen työkalu viestintään. Miten on oman organisaatiosi raportin laita?

Anna

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *