Uusi laki avaa yritysten omistajatiedot

Kirjoittaja

Yritysten toimintatapoihin kuuluu yhä enenevässä määrin sen selvittäminen, kenen kanssa liiketoimintaa tai muuta yhteistyötä harjoitetaan. Vastuullisen yrityksen näkökulmasta onkin olennaista, että sopimuskumppanin historiasta ei löydy väärinkäytöksiä, laitonta tai jopa rikollista toimintaa, joka kolhaisisi myös sen omaa mainetta vastuullisena toimijana. Tämä selvitystyö on suositeltavaa ulottaa myös yrityksen omistajaketjuun – kuka käyttää varsinaista päätösvaltaa sopimuskumppanin osalta ja onhan tällä taholla puhtaat jauhot pussissa?

Miksi omistajatietojen osalta tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä?

Yritysten omistajatietojen selvittäminen on aiemmin ollut haastavaa. Tähän on nyt tullut muutos, kun uusi laki velvoittaa yritykset selvittämään ja rekisteröimään tosiasialliset edunsaajansa, eli ne henkilöt, jotka omistavat yritystä suoraan tai välillisesti. Muutoksen taustalla on EU:n neljäs rahanpesudirektiivi, jonka tavoitteena on kamppailu rahanpesua ja terrorismin rahoittamista vastaan. Muutoksella pyritään myös estämään korruptiota ja veronkiertoa. Kasvoton yritys on nimittäin houkutteleva kehikko varoille ja omaisuudelle, joiden alkuperä ei kestä päivänvaloa.

Mitä uusi laki edellyttää suomalaisilta yrityksiltä?

Suomalaisten yritysten hallitukset ovat vuoden 2019 alusta lukien velvollisia selvittämään tosiasialliset edunsaajansa ja pitämään näistä luetteloa luotettavalla tavalla. Muutos koskee laajalti eri yhteisömuotoja, eikä velvollisuutta ole rajattu esimerkiksi tietyn toimialan tai kokoluokan yrityksiin. Ainoastaan yhtiöt, jotka ovat säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena (eli käytännössä pörssiyhtiöt), jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Lain mukaan yrityksen ylläpitämään luetteloon on merkittävä kunkin tosiasiallisen edunsaajan osalta nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Heinäkuussa 2019 avautuu patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä rekisteri, johon nämä tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava. 

Ketkä hyötyvät rekisterin tiedoista?

Uusi rekisteri palvelee ensisijaisesti rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia, joiden pitää lain nojalla tuntea asiakkaansa ja muun muassa selvittää näiden tosiasialliset edunsaajat. Rekisteri on työkalu myös kaikille muille toimijoille, jotka hakevat tietoa sopimus- ja yhteistyökumppaniensa omistajista esimerkiksi kumppanin riskianalyysia varten. Kuka tahansa muukin voi hakea tietoja, sillä Suomessa on päädytty ratkaisuun, jossa rekisteri on täysin julkinen. Uudistus lisää siis merkittävästi omistajatietojen avoimuutta ja saatavuutta.

Rekisterin käyttöön sisältyy kuitenkin tietojen luotettavuuteen ja laajuuteen liittyen ongelmia. Ensinnäkin viranomaiset eivät tarkista rekisteriin toimitettujen tietojen paikkansapitävyyttä, joten periaatteessa rekisterissä voi olla väärääkin tietoa. Toiseksi tosiasiallisten edunsaajien selvitysvelvollisuus ei ulotu pitkissä omistusketjuissa loppuun asti, vaan jää tarkasteltavasta yrityksestä katsottuna toiselle omistusportaalle. Sekä rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille että muille yritysten taustoja selvittäville rekisteri ei siis anna monimutkaisemmissa omistusrakenteissa suoraan vastausta siihen, kuka tosiasiassa käyttää määräysvaltaa yrityksessä.

Yritysten omistajatietojen avaaminen on tervetullut muutos, vaikka sen toteuttamistapa jättääkin toivomisen varaa. Kuten todettua, muutos on avuksi rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille mutta myös kaikille muille toimijoille, jotka haluavat ennakolta varmistaa taloudellisesti vastuulliset toimintatavat myös sopimuskumppanien ja näiden taustajoukkojen osalta.

Anne

Jaa artikkeli

2 comments

  1. Yrityksn nimissä toimivaa henkilöä kuvaa parhaiten termi ”tosiasiallinen toimija”, hän päättää mitä yhtiön nimissä tehdään, hän vastaa yhtiön rahaliikenteestä, hän käskyttää muita. Näiden yhtiöiden omistajan nimi on vain nimi kaupparekisterin tietokannassa. Tosiasiallisen toimijan nimeä ei ole kirjattu mihinkää viralliseen rekisteriin.

    1. Kiitos kommentista! Tällä hetkellä kaupparekisteristä saa lähinnä tiedot yrityksen hallituksen jäsenistä, toimitusjohtajista ja niistä henkilöistä, joille yhtiö on antanut edustamisoikeuden tai prokuran. Eli toisin sanoen, edustamiseen oikeutettujen tiedot kyllä löytyvät kaupparekisteriotteelta, mutta yrityksen omistajatietoja ei ole rekisteristä saatavilla. Lakimuutos, jota tässä postauksessa käsittelen, muuttaa tilanteen omistajatietojen osalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *