Kauppapakotteet ja yritysvastuu

Kirjoittaja

Kauppapakotteet ovat viime päivinä olleet uutisissa, kun Yhdysvallat jälleen kiristi pakoteruuvia Iranissa. Kansainvälisesti toimiva yritys varmistaa pakotteiden noudattamisella sen, että se ei toiminnallaan horjuta kansainvälistä turvallisuutta tai edesauta laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia. Näin yritys tulee huolehtineeksi osaltaan myös yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta vastuustaan. Mitä pakotteet ovat, keitä ne koskevat ja miten ne vaikuttavat kansainvälistä kauppaa harjoittaviin yrityksiin?

Mihin pakotteet perustuvat?

Suomea velvoittavat pakotesäännökset perustuvat joko YK:n turvallisuusneuvoston tai EU:n asettamiin kansainvälisen kaupan rajoituksiin. Säännösten taustalla on pyrkimys vaikuttaa tietyn valtion politiikkaan, joka horjuttaa kansainvälistä rauhaa tai turvallisuutta. Pakotteiden taustalla voivat siis olla esimerkiksi laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, terrorismi tai joukkotuhoaseiden levittäminen. Niillä puututaan toimintaan, jota yksikään vastuullinen yritys tuskin haluaa edistää tuotteillaan, palveluillaan tai varoillaan.

Millaisia pakotejärjestelmiä on olemassa?

Pakotejärjestelmiä on paljon erilaisia. Pakotteet ovat tyypillisesti tuonti- ja vientirajoituksia, joilla voidaan periaatteessa kieltää minkä tahansa tuotteen tuonti tai vienti. Näihin rajoituksiin usein liittyvät finanssisektorin pakotteet, jotka puolestaan kieltävät pakotteiden kohteena olevan kaupan rahoituksen tai vakuuttamisen. Lisäksi on vielä pakoteluetteloita, joihin merkittyjen henkilöiden ja yritysten kanssa on kiellettyä tehdä liiketoimia.  

Kenen tulee noudattaa pakotteita?

Kauppapakotteiden noudattaminen on lainsäädännössä asetettu kaikkien toimijoiden velvollisuudeksi – yritysten, mutta myös yksityishenkilöiden. Näiden velvollisuuksien rikkominen on rikos, josta seurauksena voi olla vankeutta tai sakkoa. Yrityksen ollessa kyseessä seurauksena voi olla yhteisösakko. Pakotteiden rikkominen on muutoinkin vastuuton teko, jota sidosryhmät tuskin katsovat hyvällä. Mainehaitta voikin olla valtaisa, jos tarvittavat pakotetarkistukset ovat jääneet tekemättä.

Miten selvität pakotteiden vaikutuksen yrityksen toimintaan?

Kuten edellä on todettu, pakoteohjelmia on lukuisia ja ne muuttuvat alati. Mistä siis lähteä liikkeelle pakotteiden vaikutusten selvittämisessä oman liiketoiminnan osalta? Ensimmäinen porttikysymys on kansainvälisyys: jos harjoitat liiketoimintaa (eli myyt tai ostat) kansainvälisesti, pakotteiden selvittäminen on aina paikallaan. Tämän jälkeen pääset hyvään alkuun pakotteiden noudattamisessa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • Minne myyt? Mistä ostat?
  • Mitä myyt? Mitä ostat?
  • Kenelle myyt? Keneltä ostat?

Tämän selvityksen jälkeen kannattaa perehtyä voimassaoleviin pakoteohjelmiin, joista löytyvät tiedot ulkoministeriön verkkosivuilta. Pakoteohjelmien seuranta onkin osaltaan yritysvastuun minimitasoa ja tämä tulisi nivoa osaksi muuta kansainvälisen kaupan riskiarviota tai esimerkiksi ihmisoikeusarviointia.

Joko teidän yrityksessä on arvioitu pakotteiden vaikutukset toimintaan?

Anne

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *