Ihmisoikeuspäivästä yritysvastuun päivä

Kirjoittaja

Maanantaina 10.12. vietettiin ihmisoikeuksien päivää. Samana päivänä 70 vuotta sitten YK:ssa hyväksyttiin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tämä maailman tärkein ihmisoikeusasiakirja määrittää meidän kaikkien oikeuksiamme, myös yritysten ihmisoikeusvastuuta.

Maanantaina järjestetyssä ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlien kotimaisessa päätilaisuudessa Finlandia-talolla korostui yritysvastuu ja ihmisoikeudet -teema. Siitä oli oma paneelikeskustelu ja aihe nousi näkyvästi esiin ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen puheessa. Juhlapäivän puheenvuoroissa myös muistutettiin kuinka tärkeää on säännöllisesti palauttaa mieliin ihmisoikeuksien tausta ja merkitys.

Ihmisoikeusjulistus ihmis- ja perusoikeuksien perustana

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä rakentuu toisen maailmansodan jälkeen perustetun YK:n peruskirjan kirjauksiin. Kirjausten taustalla oli maailmansodan silmitön väkivalta, erityisesti natsien toimeenpanema holokausti. Muun muassa Eleanor Rooseveltin tärkeän valmistelutyön pohjalta YK:n yleiskokous hyväksyi 10.12.1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen konkretisoimaan YK:n peruskirjan yleisiä ihmisoikeusmääräyksiä.

Ihmisoikeusjulistus on vaikuttanut sekä kaikkien sittemmin hyväksyttyjen lukemattomien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen että myös valtioiden kansallisten perusoikeuksien sisältöihin.

Ihmisoikeudet ovat valtioita sitovia kansainvälisen oikeuden normeja. Oikeuksien sisältö täsmentyy valtioiden neuvottelemissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa. Ihmisoikeudet suojaavat meitä kaikkia valtaapitävien mielivaltaa vastaan ja velvoittavat valtioita turvaamaan meille normeissa tarkemmin määritellyt oikeudet.

Ihmisoikeusnormein suojataan esimerkiksi oikeuksiamme elämään, terveyteen, koulutukseen, oikeudenmukaisiin työoloihin, sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan. Ihmisoikeuksia turvaavat valtiot ovat yleensä vakaita ja turvallisia tarjoten yritystoiminnallekin ennustettavan ja vähäriskisen toimintaympäristön.

Ihmisoikeudet yrityksen sosiaalisen vastuun perustana

Yritysvastuu tarkoittaa yrityksiin kohdistuvaa odotusta sekä noudattaa kansallista lainsäädäntöä että toimia tätä minimitasoa vastuullisemmin yhteiskunnan hyväksi ja ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi. Yrityksen sosiaalisen vastuun perusta muodostuu ihmisoikeuksista.

Eri valtioissa yritystoimintaa ja työelämän kysymyksiä säännellään kansallisilla laeilla. Suomessa esimerkiksi työelämää määrittävien työsopimuslain, työturvallisuuslain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain taustalta löytyy Suomen hyväksymiä ihmisoikeusnormeja.

Kansainvälisesti toimivalle yritykselle haasteita syntyy valtioiden kansallisten lakien eroista. Kansalliset lait eivät myöskään aina ole sopusoinnussa kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kanssa. Tänä päivänä vastuullisilta yrityksiltä kuitenkin odotetaan ihmisoikeudet huomioivaa toimintaa.

Yrityksen ihmisoikeusvastuun välineet

Yritykset vastaavat niihin kohdistettuihin ihmisoikeusodotuksiin valjastamalla ihmisoikeudet yrityksen toimintaa ohjaaviksi arvoiksi. Konkreettisia välineitä tähän tarjoaa kolme YK:n instrumenttia: Global Compact, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs). Ihmisoikeudet ja YK:n ihmisoikeusjulistus kuuluvat niiden kaikkien ytimeen.

Koska yritystoimintaa ei ole eikä tarvita ilman ihmisiä, ja koska ihmisoikeudet ovat ihmisten hyvän kohtelun kriteereinä yrityksen sosiaalisen vastuun ytimessä, ihmisoikeusjulistuksen hyväksymistä juhlistava ihmisoikeuksien päivä voisi mainiosti olla myös yritysten ihmisoikeusvastuun päivä. Tämän vuoden juhlapuheiden perusteella vaikuttaa hyvinkin siltä, että tulevaisuudessa päivän tilaisuuksia dominoi puhe ihmisoikeudet huomioivasta yritystoiminnasta ja taloudesta.

Ihmisoikeudet tulevat olennaisesti määrittelemään yritystoiminnan hyväksyttävyyttä. Markkinoilla pärjätäkseen yritysten on integroitava yritysvastuu ja siihen kuuluva ihmisoikeusvastuu liiketoiminnan ytimeen.

Merja

P.S. Yrityksen ihmisoikeusvastuun ymmärtäminen edellyttää käsitystä kansainvälisistä ihmisoikeuksista, niiden sisällöstä ja merkityksestä. Tämän ymmärryksen edistämiseksi olen kirjoittanut nettisivuiltani löytyvän julkaisun ”Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä – ihmisoikeudet yritysvastuun ytimessä”.

Jaa artikkeli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *